เกี่ยวกับเรา

HIDAKA YOOKOO ENTERPRISES CO.,LTD .

บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2471 ณ ที่ทำการถนนตก โดยมีนาย โตชิโอะ ฮีดากา เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง โดยทำกิจการแรกตั้งครั้งแรกเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ รับซื้อของเก่า และส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ตลอดเวลาดำเนินธุรกิจมากกว่า 90 ปี ทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท บริษัทฯได้เปิดรับซื้อและประมูล เศษโลหะประเภท อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส และโลหะอื่นๆ พร้อมทั้งนำเข้า และส่งออกเศษวัสดุดังกล่าว ไปยังประเทศ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ปัจจุบัน บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีพนักงานทั้งหมดมากกว่า 750 คน สำนักงานและโรงานทั้งหมด 7 แห่ง (รวมสำนักงานใหญ่) ประกอบด้วย

สำนักงานใหญ่

สาขาที่ 1 สำโรง

สาขาที่ 2 เกตุเวย์

สาขาที่ 3 บ่อวิน

สาขาที่ 4 มาบตาพุด

สาขาที่ 5 อยุธยา

สาขาที่ 6 พานทอง


บริการของเรา

OUR SERVICE

บริการขนส่ง

บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีรถมากกว่า 300 คัน มีความหลากหลายในประเภทรถ ไม่ว่าจะเป็น รถ 6 ล้อ , รถ 10 ล้อ , รถ 12 ล้อ และมีทั้ง รถหัวลาก , รถพ่วง ,  รถบรรทุกเฉพาะกิจ , รถคีบ(เฮี๊ยบ)  โดยรถของเรามีใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งส่วนบุคคลและสาธารณะ ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ในส่วนตัวรถ ของทางบริษัทฯ มีความพิเศษที่แตกต่างกับผู้ประกอบการรายอื่น คือ รถที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมเพื่อขนส่ง สามารถถอดแยกกะบะออกจากตัวรถได้ เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะสามารถนำกะบะ ไปวางไว้ให้กับลูกค้า เป็นการอำนวยความสะดวกในการนำเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตมาวางไว้ในกะบะที่ทางบริษัทฯ เตรียมไว้ให้ ซึ่งทำให้ง่ายแก่การจัดเก็บ  และ เพื่อความรวดเร็วในการขนส่งสินค้า และยังมีอุปกรณ์ฉุกเฉินติดรถที่จำเป็น เช่น ถังดับเพลิง  , วัสดุดูดซับ ,  กรวยจราจร , ไม้กวาด , ป้ายเตือน 3 เหลี่ยมสะท้อนแสง  เป็นต้น 

รถทุกคันของบริษัทฯ มีกล้องหน้ารถและกล้องส่องภายในรถเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานขับรถ และมีระบบ GPS เพื่อใช้ในการติดตามรถ และควบคุมดูแลตลอดจนบันทึกเส้นทางลักษณะการขับรถ สามารถตรวจสอบตำแหน่งของรถ และความเร็วของรถซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สิน ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสม   พนักงานขับรถของเราจะได้รับการตรวจวัดความดัน  รวมถึงวัดปริมาณแอลกอฮอร์ในร่างกาย ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง  จะได้รับการลูกค้าสามารถมั่นใจได้ในการ ทำงาน ที่ ซื่อสัตย์ สะดวก และปลอดภัย ของเรา


 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับบำบัดกำจัดเศษวัสดุไม่ใช้แล้ว

บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้เปิดรับซื้อ-ขาย และประมูล วัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภท เศษโลหะและอโลหะ ประเภท อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส ฯลฯพร้อมทั้งนำเข้า และส่งออกเศษวัสดุดังกล่าวไปยังต่างประเทศด้วย  โดยนำมาผ่านกระบวนการคัดแยก บด อัด ตัด ตามความเหมาะสม 

ปัจจุบัน บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีพนักงานทั้งหมดมากกว่า 700 คน ทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท มีสำนักงานสาขาทั้งหมด 6 สาขา และมีบริษัทในเครืออีก 8 แห่ง  รวมถึงมีเขตปลอดอากรอีก 1 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับลูกค้าที่สินค้าได้รับการส่งการลงทุน  ทั้งนี้ทุกสาขาของบริษัทฯได้รับอนุญาตประกอบกิจการประเภท 64 , 105 และ 106  รวมถึงได้ระบบ Auto E-License  ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานด้วยระบบอัตโนมัติ

พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ผู้เชียวชาญในการดูแลและให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องการขออนุญาตตามระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์(จัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ทุกสาขามีระบบเครื่องชั่งน้ำหนักที่เชื่อถือและไว้ใจได้ ซึ่งเราได้รับมาตรฐานจากกระทรวงพาณิชย์ ว่ามีความถูกต้อง แม่นยำ  รวมถึง มีการสอบเทียบตามที่กฎหมายกำหนด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมใน SDGs ของ Hidaka

Hidaka and The Sustainable Development Goal

บริษัทฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีส่วนร่วมใน เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน –SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) ผ่านการทำกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสังคม

NEWS & CSR

ึ7/08/22 บริษัทฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ทั้ง 6 สาขาพร้อมด้วยบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทพันธมิตรและคู่ค้า ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนครั้งที่ 15

7 สิงหาคม 2565 บริษัทฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ทั้ง 6 สาขาพร้อมด้วยบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทพันธมิตรและคู่ค้า โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 750 คน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ครั้งที่ 15 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีเป้าหมายปลูกต้นโกงกางจำนวน 10,000 ต้น และปล่อยพันธุ์ปลา 10,000 ตัว ทั้งนี้ตั้งแต่จัดกิจกรรมดังกล่าวมาจนถึงครั้งปัจจุบัน ได้ปลูกต้นโกงกางไปแล้วทั้งสิ้น 112,000 ต้น ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 73,000 ตัว สำหรับเสื้อกิจกรรมที่จัดทำในครั้งนี้ท่านประธานเลือกใช้เสื้อรีไซเคิลจากขวดพลาสติก โดยใช้ขวดพลาสติก 20 ขวด ในการผลิตเสื้อ 1 ตัว นอกจากได้เสื้อสวยคุณภาพดี เบา ซับเหงื่อได้ดี ยับยากไม่ต้องรีดแล้วยังช่วยลดโลกร้อน ลดขยะด้วย

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

CARRER


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า

จัดทำใบเสนอราคาและจัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามความต้องการและเงื่อนไขการขายของลูกค้าฯลฯ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่าย IT

ดูแลงานด้าน support งาน IT ของบริษัทและสาขา ฯลฯ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ

จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร /ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่างๆในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ /ดำเนินงานและตรวจสอบตามกระบวนการจัดซื้อขององค์กร ฯลฯ

ดูตำแหน่งงานทั้งหมด

ประกาศนียบัตรและรางวัล

CERTIFICATES & AWARDS

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 9001:2015

ISO 27001:2013

สาขาบ่อวิน

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง

ผ่านการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

CSR-DIW Award

โรงงานสีขาว

สาขาพานทอง

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง

สถานประกอบการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

CSR-DIW Award

เครือข่ายสถานประกอบการสีขาว

สาขาเกตเวย์

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง

เพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

CSR-DIW Award

โรงงานสีขาว

สาขาสำโรง

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง

การบริการจัดการด้านความปลอดภัย ฯ ระดับทอง

CSR-DIW Award

โรงงานสีขาว

สาขาอยุธยา

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง

การบริการจัดการด้านความปลอดภัย ฯ ระดับทอง

CSR-DIW Award

สาขามาบตาพุด

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง

CSR-DIW Award

โรงงานสีขาว

//ภาษาญี่ปุ่น