เกี่ยวกับเรา

HIDAKA YOOKOO ENTERPRISES CO.,LTD .

บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัดเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2471 ณ ที่ทำการถนนตก โดยมีนาย โตชิโอะ ฮีดากา เป็นผู้เริ่มก่อตั้ง โดยทำกิจการแรกตั้งครั้งแรกเป็นธุรกิจเกี่ยวกับ รับซื้อของเก่า และส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น ตลอดเวลาดำเนินธุรกิจมากกว่า 90 ปี ทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท บริษัทฯได้เปิดรับซื้อและประมูล เศษโลหะประเภท อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส และโลหะอื่นๆ พร้อมทั้งนำเข้า และส่งออกเศษวัสดุดังกล่าว ไปยังประเทศ ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย ปัจจุบัน บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีพนักงานทั้งหมดมากกว่า 750 คน สำนักงานและโรงงานทั้งหมด 7 แห่ง (รวมสำนักงานใหญ่) ประกอบด้วย

สำนักงานใหญ่

สาขาที่ 1 สำโรง

สาขาที่ 2 เกตุเวย์

สาขาที่ 3 บ่อวิน

สาขาที่ 4 มาบตาพุด

สาขาที่ 5 อยุธยา

สาขาที่ 6 พานทอง

สาขาที่ 7 เขตปลอดอากร (Freezone)


บริการของเรา

OUR SERVICE

บริการขนส่ง

บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีรถมากกว่า 300 คัน มีความหลากหลายในประเภทรถ ไม่ว่าจะเป็น รถ 6 ล้อ , รถ 10 ล้อ , รถ 12 ล้อ และมีทั้ง รถหัวลาก , รถพ่วง ,  รถบรรทุกเฉพาะกิจ , รถคีบ(เฮี๊ยบ)  โดยรถของเรามีใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งส่วนบุคคลและสาธารณะ ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

ในส่วนตัวรถ ของทางบริษัทฯ มีความพิเศษที่แตกต่างกับผู้ประกอบการรายอื่น คือ รถที่ทางบริษัทฯ จัดเตรียมเพื่อขนส่ง สามารถถอดแยกกระบะออกจากตัวรถได้ เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะสามารถนำกระบะ ไปวางไว้ให้กับลูกค้า เป็นการอำนวยความสะดวกในการนำเศษวัสดุที่เหลือจากการผลิตมาวางไว้ในกระบะที่ทางบริษัทฯ เตรียมไว้ให้ ซึ่งทำให้ง่ายแก่การจัดเก็บ  และ เพื่อความรวดเร็วในการขนส่งสินค้า และยังมีอุปกรณ์ฉุกเฉินติดรถที่จำเป็น เช่น ถังดับเพลิง  , วัสดุดูดซับ ,  กรวยจราจร , ไม้กวาด , ป้ายเตือน 3 เหลี่ยมสะท้อนแสง  เป็นต้น 

รถทุกคันของบริษัทฯ มีกล้องหน้ารถและกล้องส่องภายในรถเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานขับรถ และมีระบบ GPS เพื่อใช้ในการติดตามรถ และควบคุมดูแลตลอดจนบันทึกเส้นทางลักษณะการขับรถ สามารถตรวจสอบตำแหน่งของรถ และความเร็วของรถซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ เพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สิน ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุ จากการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสม   พนักงานขับรถของเราจะได้รับการตรวจวัดความดัน  รวมถึงวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง  ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ในการ ทำงาน ที่ ซื่อสัตย์ สะดวก และปลอดภัย ของเรา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รับบำบัดกำจัดเศษวัสดุไม่ใช้แล้ว

บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้เปิดรับซื้อ-ขาย และประมูล วัสดุที่ไม่ใช้แล้วประเภท เศษโลหะและอโลหะ ประเภท อลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส ฯลฯพร้อมทั้งนำเข้า และส่งออกเศษวัสดุดังกล่าวไปยังต่างประเทศด้วย  โดยนำมาผ่านกระบวนการคัดแยก บด อัด ตัด ตามความเหมาะสม 

ปัจจุบัน บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีพนักงานทั้งหมดมากกว่า 700 คน ทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท มีสำนักงานสาขาทั้งหมด 6 สาขา และมีบริษัทในเครืออีก 8 แห่ง  รวมถึงมีเขตปลอดอากรอีก 1 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวก ให้กับลูกค้าที่สินค้าได้รับการส่งเสริมการลงทุน  ทั้งนี้ทุกสาขาของบริษัทฯได้รับอนุญาตประกอบกิจการประเภท 64 , 105 และ 106  รวมถึงได้ระบบ Auto E-License  ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับการต่ออายุใบอนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานด้วยระบบอัตโนมัติ

พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลและให้คำแนะนำปรึกษาเรื่องการขออนุญาตตามระบบการอนุญาตแบบอิเล็กทรอนิกส์(จัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ชั่งน้ำหนักรถบรรทุก

บริษัท ฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ทุกสาขามีระบบเครื่องชั่งน้ำหนักที่เชื่อถือและไว้ใจได้ ซึ่งเราได้รับมาตรฐานจากกระทรวงพาณิชย์ ว่ามีความถูกต้อง แม่นยำ  รวมถึง มีการสอบเทียบตามที่กฎหมายกำหนด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การมีส่วนร่วมใน SDGs ของ Hidaka

Hidaka and The Sustainable Development Goal

บริษัทฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีส่วนร่วมใน เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน –SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) ผ่านการทำกิจกรรม CSR ของบริษัทฯ

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรมเพื่อสังคม

NEWS & CSR

5/07/24 บริษัทฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สาขาเกตเวย์ โดยตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) การทำ CPR การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) ( บริษัท ฮีดากาโยโกฯ มอบให้กับ อบต.หัวสำโรง)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 บริษัทฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สาขาเกตเวย์ โดยรักษาการผู้จัดการโรงงาน มอบหมายให้ตัวแทนพนักงาน เข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) การทำ CPR การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า (AED) ( บริษัท ฮีดากาโยโกฯ มอบให้กับ อบต.หัวสำโรง) การปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 12 และเทศบาลตำบลหัวสำโรง ณ. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง 

18/07/24 ท่านประธานคุณยาซูโอะ อาทิตย์เรืองสิริ ให้การต้อนรับ บริษัท พานาโซนิค โฮลดิ้งส์ เข้ามาเยี่ยมชม โครงการสาธิตสำหรับการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนที่คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานโดยการใช้ประโยชน์จากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2567 บริษัท พานาโซนิค โฮลดิ้งส์ เข้ามาเยี่ยมชม โครงการสาธิตสำหรับการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนที่คำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานโดยการใช้ประโยชน์จากซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ที่บริษัทฮีดากา โยโก เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด สาขาเกตเวย์ ในการนี้ท่านประธานคุณยาซูโอะ อาทิตย์เรืองสิริ และผู้บริหารของบริษัทฯเข้าให้การต้อนรับและเป็นผู้พาเยี่ยมชม สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นต้นแบบสำหรับการรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบอัตโนมัติ 

ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

CARRER


ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)(ปฏิบัติงานสาขาสมุทรปราการ)

• ดูแลและควบคุมระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในโรงงานให้เป็นไปตามกฏหมายและมาตรฐานที่กำหนด • ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไข และนำเสนอรายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน • สอบสวนอุบัติเหตุ วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางป้องกันแก้ไข

ตำแหน่ง คนขับรถผู้บริหาร

ขับรถให้ผู้บริหาร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า

• จัดทำใบเสนอราคาและจัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ตามความต้องการและเงื่อนไขการขายของลูกค้าต่างประเทศ • จัดเตรียมเอกสารส่งออกสินค้าไปยังลูกค้าต่างประเทศ • รวบรวมเอกสารและจัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้าเข้าระบบฐานข้อมูล ฯลฯ

ดูตำแหน่งงานทั้งหมด

ประกาศนียบัตรและรางวัล

CERTIFICATES & AWARDS

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

ISO 9001:2015

ISO 27001:2013

สาขาบ่อวิน

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (GI5) เครือข่ายสีเขียว สาขาบ่อวิน

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง

ผ่านการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

CSR-DIW Award

โรงงานสีขาว

สาขาพานทอง

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (GI5) เครือข่ายสีเขียว สาขาพานทอง

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง

สถานประกอบการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

CSR-DIW Award

เครือข่ายสถานประกอบการสีขาว

สาขาเกตเวย์

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (GI5) เครือข่ายสีเขียว สาขาเกตเวย์

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง

เพิ่มประสิทธิภาพโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลซากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า

CSR-DIW Award

โรงงานสีขาว

สาขาสำโรง

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (GI5) เครือข่ายสีเขียว สาขาสมุทรปราการ

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง

การบริการจัดการด้านความปลอดภัย ฯ ระดับทอง

CSR-DIW Award

โรงงานสีขาว

สาขาอยุธยา

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (GI5) เครือข่ายสีเขียว สาขาอยุธยา

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง

การบริการจัดการด้านความปลอดภัย ฯ ระดับทอง

CSR-DIW Award

สาขามาบตาพุด

อุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (GI5) เครือข่ายสีเขียว สาขามาบตาพุด

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ระดับเหรียญทอง

CSR-DIW Award

โรงงานสีขาว

ISO14064-1 :2018

CFO-TGO

//ภาษาญี่ปุ่น